Organizacja i finansowanie wypraw na Everest/Koronę Ziemi.

9 listopada miałem przyjemność wystąpić podczas XXI Konferencji IPMA Polska | Inspiracja Nauka Współpraca. 

Trzema głównymi streamami Konferencji były:

– Industry 4.0

– Agile&Lean

– Internet of Things

Moje wystąpienie skupiło się na

organizacji oraz finansowaniu 

wyprawy: Everest & Lhotse Expeditions 2018. 

Opowiedziałem m.in. o:

– Strategii, Kamieniach milowych, Interesariuszach i Follow-up’ie wypraw 

– Finansowaniu wypraw – budżet to ponad 130 000 zł/osoba

– Crowdfundingu czyli formie finansowania projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zaangażowana.